เรื่องของเรื่องที่เกี่ยวกับ ครีมรักษาสิว

เรื่องของเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน หลาย ๆ คราั้งก็ถามตัวเองเสมอว่าที่ผ่านมาเราจะต้องการให้สิวหายได้ไหม ผมไม่เคยคิดว่าสิวจะหายได้เลย อย่างที่ผ่านมาก็ตามก็อย่างที่บอกหละเราเองก็คิดมาตลอดว่าสิวจะหายได้ ก็ไม่น่าเชือว่าวันนี้ไม่หายเลย ครีมรักษาสิว ที่ว่าน่าจะช่วยได้ก็ไม่ได้เลย ที่ผ่านมาชีวิจแบบว่าน่าเลบื่อมากๆเลย ผมเองก็คิดว่าแบบนั้นก็แบนี้หละที่ว่าคนเราจะต้องเดินทางเพื่อหาทางให้ตัวเองได้มีความสุขที่สุด ก็แบบที่ต้องการหละ เราหละต้องการแบบไหย แบบที่ตัวเองต้องการไหม หรือว่าแบบที่เขาเองต้องการ มากกว่าไหม มากกว่าที่ตัวเองจะทำไหม ก็เท่านี้หละ ครีมรักษาสิว

Leave a Comment