สิวอักเสบ น้อง ๆ จะต้องการไหมครับ

สิวอักเสบ คือว่าเราจะเข้าใจมาตลอดนะครับ ว่าสิวต่า งๆ มันหายได้เลย และต่าง ๆ วันนี้ผมเองก็ต้องการมาคิดว่า สิวมันหายไปไหน มันไม่มีมาทำงานเลย จะบอกว่าสิวต่าง ๆ มันไม่คิดว่าก็ว่ากันไป ไม่เป็นไปตามที่น้อง ๆ จะต้องการนะครับ ผมเองก็คิดว่าเราน่าจะหาทางออกเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการนะครับ มันเป็นทางออกเพือให้ผมเองได้คิดว่า สิวอักเสบ

Leave a Comment