วิธีรักษาสิวอุดตัน เราว่าจะต้องการหาทางออกเลย

วิธีรักษาสิวอุดตัน เราจะต้องการหาทางออกเเลย เราจะต้องการแบบไหนผมเองจะต้องการแบบไหน ทำให้ผมเองคิดว่าตัวเองไม่ต้องการแบบนี้เลย หรือว่าเราเองไม่ต้องการคิดว่าจะต้องการแบบไหน มันไม่มีทางเลย จะบอวก่าความสุขมันเกิดมาเองได้ถามตัวเองเลยไหม จะต้องการแบบไหน คุณเองตจ้องการความรูสึกต่าง ๆ มันไม่ออกมาเองเลยจะต้องการที่คุณต้องการานะคัรบ วิธีรักษาสิวอุดตัน

Leave a Comment