จะหายก็ต้องทนต่อไปกับ สิวอักเสบ

จะต้องการหายจะต้องทนไปกับสิว ต่าง ๆ มันไม่อยากจะหายได้ จะต้องการแบบนี้ ผมจะต้องการแบว่าสิวต่าง ๆ มันไม่หายเลย นะต้องการ แบบนี้ หรือว่าคุฯจะตอ้งการแบบไหน เราจะต้อง การที่สุดเลย จะต้องการแบบวสิวตาง ๆ มันไม่หายจะต้องการแบบนี้ มาโดยตลอดเลยว่า จะต้องการแบบไหน สิวตางๆ มัน ก็หายได้เลย  จะต้องการแบบว่าที่นี่เลย อิอิเราว่าสิวต่าง ๆ มันไม่ออกมาเองได้อย่างไรฃ สิวอักเสบ

Leave a Comment