ครีมรักษาสิว ผมว่าที่ว่าจะหายได้

ครีมรักษาสิว เราว่าจะหายได้ไหม ผมมานั่งคิดว่าเราน่าจะหาทาองอกเพื่อให้ได้ ตามนี้บ้างนะครับ วันนี้ผมเองได้ ผมเองก้คิดว่าเราน่าจะหาทางออกได้เหมือนกัน จิรงๆเลย อิอิ เราว่าคนเรานะครับ มานัง่คิดว่าเราน่าจไะไม่ต้องมานัง่คิดอะไร ก้ตามผมไม่น่าจะคิดว่า มันเองสามารถจหายได้ อย่างนี้สิวต่าง ๆ จะหายได้ไหม มันไม่มีทางออกเลยออิ ครีมรักษาสิว

Leave a Comment